POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades personals?

Responsable del Tractament: SOFDRETOLS

Domicili social: La Teixidora 9, 1-1 Pol. Ind. Les Hortes, 08302, Mataró (Barcelona)

NIF: 38821034R

Correu electrònic: sofdretols@sofdretols.com

Telèfon: +34 937 415 770

Contacte del Delegat de Protecció de Dades: sofd@sofdretols.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Les dades proporcionades al formulari de contacte es faran servir única i exclusivament per atendre les consultes de l’Usuari i mantenir-lo informat sobre l’actualitat i els serveis de Sofdretols, en cas d’autorització expressa per a aquesta darrera finalitat.

Es possible que a la nostra pàgina web existeixin formularis als que es recullin les seves dades per a finalitats concretes. En aquestes circumstàncies s’estarà a les condicions especifiques aplicables a cada cas.

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en els formularis de la pàgina web?

En relació al formulari de la pàgina web, l’Usuari ha d’omplir els espais marcats com a “obligatoris”. No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que Sofdretols no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, Sofdretols quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l’Usuari facilita a Sofdretols han de ser actuals per a què la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Quan temps conservarem les seves dades personals?

Les dades personals es conservaran mentre duri la finalitat per la que van ser prestades i no es sol·liciti la seva supressió o revocació.

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades personals?

La base legal pel tractament de les seves dades és el consentiment prestat mitjançant l’acceptació de la clàusula de tractament de dades.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal. En cas de tenir intenció de fer-ho es recavaria primer l’autorització de les persones afectades.

Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals?

L’usuari pot exercir el dret d’accés a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També podrà sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.

Igualment, té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti de manera retroactiva al tractament de dades personals realitzat fins al moment.

L’Usuari podrà exercitar els seus drets referits anteriorment, en els termes i condicions previstes a la legislació vigent, en el domicili social de Sofdretols o sol·licitar-ho mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a sofd@sofdretols.com

En el supòsit que no obtingui una resposta satisfactòria i desitgi formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, pot acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades  (www.agpd.es – C/ Jorge Juan, 6 de Madrid).

Quines mesures de seguretat té implantades l’entitat?

Sofdretols informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

Xarxes socials

Sofdretols disposa de perfils a diferents xarxes socials amb la finalitat de publicar i difondre informació sobre els serveis prestats a través de la pàgina web, interactuar amb els usuaris i servir de canal d’atenció i interacció social.

A continuació, els enllacem les polítiques de privacitat de les xarxes socials en les quals Sofdretols té perfil obert: